Federasyonumuz yeni bir genel kurul sürecine girdi. “Türkiye Ragbi Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı” 07 – 08 Ekim 2012 tarihinde Kartallar Holding Toplantı Salonunda yapılacak. Genel kurul, federasyonun en üst yetkili organıdır. Federasyonun yönetim kurulu, önceki ve yeni bütçesi ve hatta ana statüsü değişiklikleri genel kurul tarafından onaylanmadıkça yürürlüğe giremez. Bu açıdan bakılınca dört yıldır yönetimde olan bir iktidar açısından bu genel kurul önemli bir genel kuruldur.

Federasyonların genel kurul toplantıları 19 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Spor Genel müdürlüğü – Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca olimpik sporlarda ilgili olimpiyat oyunlarını takiben üç ay içerisinde yapılması gerekmektedir.

Yönetmeliğe aşağıda yazılı linkten ulaşabilirsiniz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/07/20120719-7.htm

Bu sebeple federasyonumuz zorunlu olarak seçimli olağan genel kurul yapmaktadır. Yani federasyonumuzun yapmakta olduğu bu genel kurulda mevcut delegeler önce önceki yılların bütçelerini onaylayacak sonra da federasyonu dört yıl yönetecek başkan ve yönetim kurulunu seçeceklerdir.

Kısaca Amerikan futbolu kendisini yönetecek başkanı ve yönetim kurulunu 07-08 Ekim tarihlerinde seçecektir.

Delege konusunda en çok kafaya takılan sorun; aktif olan sporcu, antrenör ve yöneticilerin delege olamayacağı şeklinde insanlara gelen bilgiydi. Bu konuda yönetmeliğe göre aktif sporcu ve antrenörlerin delege olamayacakları, ancak yöneticilerde bir sorun olmadığını elimden geldiğince bilgilendirmeye çalıştım. Bu konu ile alakalı yönetmelik maddesi aşağıdadır;

Genel kurul – Madde 8 – (11) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten geriye doğru en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul üyesi olamazlar.

Genel Kurul toplantılarının kilit noktası olan delege listesi, Cuma günü açıklandı. Genel kurullarda delege kontrolünü elinde tutan grup otomatikman yönetimi de kazanır. Açıklanan listede Amerikan Futbolu ve hatta Ragbi açısından hoş olmayan bir görüntü var. Amerikan futbolunun delege oranı %13, Ragbinin delege oranı ise % 8’e düşürülmüş durumdadır. Yani iki branş birleşseler bile, katılmayan delegeler göz önüne alındığında % 20’yi bulamıyorlar. Dün açıklanan Spor Genel Müdürlüğü delegelerinin eklendiği kesin Delege Listesi ise aynı durumun devam ettiğini göstermektedir.
Kesin delege listesine baktığımızda 229 delege olduğunu görmekteyiz.  Bu delegelerin % 15’i zorunlu olarak yukarıda yazılı yönetmelik uyarınca Spor Genel Müdürlüğünce ve ilgili kurumlarca atanmaktadır. Geriye kalan % 85 ise şu şekilde dağılmıştır.

KURUM

Delege Sayısı

Delege Oranı

Spor Genel Müdürlüğü

23

10%

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi

2

1%

Türkiye Spor Yazarları Derneği

2

1%

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu

2

1%

Eski Federasyon Başkanları

5

2%

Beyzbol

81

35%

Softbol

66

29%

Amerikan Futbolu

30

13%

Ragbi

18

8%

TOPLAM

229

100%

Delege listesinden görüleceği üzere önceki olağan genel Kurulda %90 olan Amerikan futbolu delege oranı bu olağan genel kurulda % 13’e düşürülmüştür. (İki yıl önce yapılan mali genel kurul idi, lütfen karıştırılmasın) Yani Amerikan Futbolu ve hatta Ragbi delege sayıları düşürülerek federasyon kontrol altına alınmak istenmektedir. Delege Listesinde delege göndermemiş iki Amerikan futbolu kulübü de eklendiğinde Amerikan futbolu Kongrede % 11 ile temsil edilecektir.

Şampiyona detaylarına bakıldığında 18 yaş üstü sporcusu, takımı ve hatta 18 yaş üstü Milli Takımı olmayan iki branş dört yılda yalnızca ilkokul kulüpleri ile %64 oy oranına ulaşarak, Amerikan futbolunun hakkını gasp etmektedir. Amerikan futbolundan alınan lisans ücretleri ve GSB’den Amerikan futbolu sayesinde alınan bütçeler bu okul kulüplerine aktarılarak federasyon yönetimince kendilerine avantaj sağlanmaktadır.
Şahsi beklentim, beyzbol ve softbol delegelerinin, aynı iki yıl önce yapılan mali genel kurulda yapıldığı gibi bir gece otellerde konaklattırıp, kongre salonuna otobüsler ile getirilip, kimlik kontrolü yapılmadan oy verdirilecek ve bu vesile ile Amerikan futbolunun hakkının gasp edileceğidir.

Her ne açıdan bakılırsa bakılsın bu olay Amerikan futbolu açısından skandal bir durumdur. Amerikan futbolunun seçme ve seçilme hakkı gasp edilmiştir. Amerikan futboluna aktarılmayan bütçeler ve hakemlere ödenmeyen paralar ile beyzbol ve softbol kulüp delegeleri otellerde konaklattırılıp, tüm yol masrafları karşılanarak Genel Kurulda oy vermeleri sağlanmaktadır. Bu açık bir Amerikan futbolunun hak gaspıdır.

İşin ilginç tarafı Amerikan Futbolu 25 delege ve % 11 oy oranı ile temsil edilecekken, Kırıkkale ili okul kulüplerinin 66 delegesi ve kongrede %29 oy oranı vardır. Yani kısaca 2005 yılından federasyon bünyesinde faaliyet gösteren Amerikan futbolu branşı, 2008 yılından sonra beysbol ve softbol ile tanışan bir Kırıkkale ili kadar olamamış ve Kırıkkale ilinin yarısından az delege ve oy oranına sahiptir.

Amerikan futbolunun bu duruma düşmesine olanak verenler ve bu kararların altına imza atanlar Amerikan futboluna çok ciddi bir ihanet göstererek Amerikan futbolunun seçme ve seçilme haklarını gasp etmektedirler.

Amerikan Futbolu Açısından Federasyon Genel Kurul Toplantısı