Herkesin bildiği üzere Amerikan Futbolu branşının bağlı olduğu “Türkiye Ragbi Federasyonu” 7-8 Ekim tarihlerinde seçimli olağan genel kurul yapacak. Yapılacak genel kurul öncesi Türkiye Ragbi Federasyonunun Mali Kongrenin yapıldığı dönemden sonraya denk gelen 01 Aralık 2010 – 31 Ağustos 2012 Dönemi Denetleme Raporları açıklandı. Bu yazımızın konusu olarak Federasyonu açıkladığı Denetleme Raporunu ve bu raporun Federasyon yetkililerinin söylemleri ile tutarlılığını irdeleyeceğiz.

Türkiye Ragbi Federasyonu 01 Aralık 2010 – 31 Ağustos 2012 Dönemi Denetleme Raporuna aşağıda yazılı linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.tbsf.org.tr/upresimler/2012_genelkurul/2010-2011-2012_denetim_raporu-bilanco-gelir_gider.pdf

Rapor 3 Bölümden oluşmaktadır.

  • 1.01 Aralık 2010 – 31 Aralık 2010 Dönemi 01 aylık dönem
  • 2.01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 Dönemi 12 aylık dönem
  • 3.01 Ocak 2012 – 31 Ağustos 2012 Dönemi 08 aylık dönem

Şimdi dönemler halinde inceleyeceğiz.

1.01 Aralık 2010 – 31 Aralık 2010 Dönemi – 1 Aylık Dönem

 

Dönem İçerisinde

Federasyonun Gelirleri

254.480,00 TL

Federasyonun Giderleri

78.396,07 TL

Federasyonun Gelir Fazlası

178.083,93 TL

Dönem Sonunda

Federasyon Kasa Mevcudu

164.460,09 TL

Federasyon Satıcı Borcu

3.986,00 TL

Federasyon Faaliyet Borcu

2.048,80 TL

 

Bu dönem rakamları bir aylık olması sebebi ile yıllık bazda çok fazla bilgi veremez. Burada önemli olan dönem sonu rakamıdır. Dönem sonu o anlık kasa ve borç stokunu göstermesi sebebi ile dikkat edilmesi ve karşılaştırılması gerekir. Dönem sonu itibari ile federasyonun çok cüzzi bir borcu ve kasasında çok yüksek miktarda parası bulunmaktadır.

2.01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 Dönemi – 12 Aylık Dönem

 

Dönem İçerisinde

Federasyonun Gelirleri

1.123.978,24 TL

Federasyonun Giderleri

1.046.240,08 TL

Federasyonun Gelir Fazlası

77.738,16 TL

Dönem Sonunda

Federasyon Kasa Mevcudu

32.335,15 TL

Federasyon Satıcı Borcu

4.296.- TL

Federasyon Faaliyet Borcu

10.734,45 TL

 

Dönem içerisinde Federasyonun Gelirleri 1.1253.978,24 TL oluşmuş olarak gözükse de burada dikkat edilmesi gereken husus gelir tablosunda bulunan 176.083,93 TL, 2010 yılı gelir fazlasıdır. Dönemsel gelire baktığımızda federasyonun bu dönemde 947.894,31 TL gelir elde ettiğini görürüz.

Bu elde edilen gelirin 463.000.- TL kısmı Gençlik Spor Müdürlüğünden, 450.000.- TL kısmı Spor Toto teşkilatından ödenmiştir. GSB tarafınca federasyonuma tahsis edilen bütçe 913.000.- TL oluşmuştur. Bu gelir dışında federasyonun herhangi bir sponsorluk geliri gözükmemektedir. Buradan anlayacağımız daha önce federasyonun faaliyetleri olarak verilen yazıda belirtilen 1.200.000.- TL bütçe ve bütçe dışında bulunan sponsorlukların yanlış olduğudur.

Ayrıca Gelir kalemlerinde 17.070.- TL Lisans ücreti gözükmektedir. 17.070.- TL / 25.- TL işlemi ile alınan lisans sayısını 683.- olarak buluruz. 683 lisans / 13 takım dediğimizde, takım başına 53 lisans ile alınan lisans ücretlerinin bir tek Amerikan futbolundan alındığını, diğer branşlardan lisans ücreti alınmadığını çok kolaylıkla görebiliriz. Buda Türkiye Ragbi Federasyonuna bir tek Amerikan futbolu branşının Lisans ücreti ödediğini ve federasyonun faaliyetlerini açıkladığı yazıda görülen başka bir yanlışlığı ortaya çıkartır.

Dahada acısı gelirlerde gözüken 5.750.- TL Transfer ücreti, Amerikan futbolu oynamak üzere kardeşlerimizin bankadan çektiği ve federasyona ödediği ücrettir. Lisans ve transfer ücretlerini topladığımızda 22.820.- TL buluruz ki bu rakam daha önce yazdığım yazıda hesapladığım Amerikan Futbolu takımlarına ödenen yıllık 23.000.- TL deplasman ücreti ile örtüşmektedir.

Kısaca Gelir tablosundan görülebileceği üzere Amerikan futbolu takımlarına verilen deplasman ücreti gene Amerikan futbolu takımlarına ödettirilmiştir.

Gider kalemlerine baktığımızda, 2011 yılında Amerikan Futbolu yurt içinde veya dışında hiçbir kamp veya yurt dışı faaliyet yapmadığına göre tüm masrafları yurt içi faaliyet giderlerinin içerisindedir. Yurt içi faaliyet giderlerine baktığımızda, tüm branşlar için yapılan yurt içi faaliyet giderlerinin 472.968,57 TL olduğunu görürüz ki, bu rakam içerisinde Amerikan futbolunun payı ¼ olduğunu düşünürsek 118.242,14 TL buluruz. Bu bulunan 118.242,14 TL benim daha önce yazımda yazdığım rakam ile örtüşmektedir ve karşılığında federasyonun Amerikan Futbolu için 500.000.- TL harcadık savının ne kadar yanlış olduğunun göstergesidir.  “Amerikan Futbolu Milli Takımı”nın Romanya ile yaptığı milli maç 2012 yılında yapıldı, bu yüzden lütfen karıştırılmasın.

Federasyonun 2011 yılı sonu itibari ile de ciddi bir borcu bulunmamaktadır. Kasasında federasyon faaliyetlerinin devam ettirilebilmesi için makul bir parası bulunmaktadır.

3.01 Ocak 2012 – 31 Ağustos 2012 Dönemi – 8 Aylık Dönem

 

 

Dönem İçerisinde

Federasyonun Gelirleri

660.975,60 TL

Federasyonun Giderleri

854.328,43 TL

Federasyonun Gelir Fazlası

– 193.352,83 TL

Dönem Sonunda

Federasyon Kasa Mevcudu

6.543,65 TL

Federasyon Satıcı Borcu

85.371,75 TL

Federasyon Faaliyet Borcu

127.348,23 TL

Bu döneme de bakarken, öncelikli olarak geçmiş dönemden gelen gelir fazlasının ayıklanması doğru olacaktır. Geçmiş dönem gelir fazlası ayıklandığında dönem içerisinde federasyonun gelirinin 583.237,44 TL olduğunu görürüz. Bu gelirin 250.000.- TL kısmı Gençlik Spor Müdürlüğünden, 300.000.- TL kısmı Spor Toto teşkilatından ödenmiştir. GSB tarafınca federasyonuma tahsis edilen bütçe ilk 8 ay için 550.000.- TL oluşmuştur. Bu gelir dışında federasyonun herhangi bir sponsorluk geliri aynı 2011 yılında olduğu gibi gözükmemektedir. Buradan anlayacağımız daha önce federasyonun faaliyetleri olarak verilen yazıda belirtilen 1.200.000.- TL bütçe ve bütçe dışında bulunan sponsorlukların bu dönemde de yanlış olduğudur.

Federasyonun giderlerinde ve gider fazlasında çok ciddi bir artış olduğunu görebiliriz. Kasasında bulunan para hızla erirken, borç stokunun arttığı gözükmektedir. Daha önceki dönemlerde 2010 yılı 6.000.- TL ve 2011 yılı 15.000.- TL olan federasyon borçları bu dönemde bir anda 213.000.- TL ye çıkmıştır. Daha önceki dönem sonlarında kasada bulunan 2010 yılı 164.000- TL ve 2011 yılı 32.000.- TL kasa mevcudu, hızla eriyerek 6.500.- TL’na gerilemiştir. Bu hiçbir şekilde açıklanabilecek bir borç stoku artışı ve buna mukabil kasa mevcudu kaybı değildir.

Bu denetleme raporu ile federasyonun bütçesinin 1.200.000.- TL olmadığını, sponsorluk bulamadığını, Amerikan futbolu dışında hiçbir branştan lisans ücreti alınmadığını, Amerikan futbolu takımlarına verilen deplasman ücretinin gene Amerikan futbolu takımlarından alınan lisans ve transfer ücretleri ile finanse edildiğini ve finansal açıdan hızla uçuruma sürüklendiğini görmekteyiz. Federasyon bütçesinin geldiği durum kısa vadede federasyon faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından iç açıcı gözükmemektedir.

Bu denetleme raporları daha önce yazdığım yazıları doğrular ve federasyonun iddia ettiği bütçe rakamlarının yanıltıcı olduğunu belli eder nitelikte bilgiler içermektedir.

Herkesin bildiği üzere Amerikan Futbolu branşının bağlı olduğu “Türkiye Ragbi Federasyonu” 7-8 Ekim tarihlerinde seçimli olağan genel kurul yapacak. Yapılacak genel kurul öncesi Türkiye Ragbi Federasyonunun Mali Kongrenin yapıldığı dönemden sonraya denk gelen 01 Aralık 2010 – 31 Ağustos 2012 Dönemi Denetleme Raporları açıklandı. Bu yazımızın konusu olarak Federasyonu açıkladığı Denetleme Raporunu ve bu raporun Federasyon yetkililerinin söylemleri ile tutarlılığını irdeleyeceğiz.

Türkiye Ragbi Federasyonu 01 Aralık 2010 – 31 Ağustos 2012 Dönemi Denetleme Raporuna aşağıda yazılı linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.tbsf.org.tr/upresimler/2012_genelkurul/2010-2011-2012_denetim_raporu-bilanco-gelir_gider.pdf

Rapor 3 Bölümden oluşmaktadır.

  • 1.01 Aralık 2010 – 31 Aralık 2010 Dönemi 01 aylık dönem
  • 2.01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 Dönemi 12 aylık dönem
  • 3.01 Ocak 2012 – 31 Ağustos 2012 Dönemi 08 aylık dönem

Şimdi dönemler halinde inceleyeceğiz.

1.01 Aralık 2010 – 31 Aralık 2010 Dönemi – 1 Aylık Dönem

Dönem İçerisinde

Federasyonun Gelirleri

254.480,00 TL

Federasyonun Giderleri

78.396,07 TL

Federasyonun Gelir Fazlası

178.083,93 TL

Dönem Sonunda

Federasyon Kasa Mevcudu

164.460,09 TL

Federasyon Satıcı Borcu

3.986,00 TL

Federasyon Faaliyet Borcu

2.048,80 TL

Bu dönem rakamları bir aylık olması sebebi ile yıllık bazda çok fazla bilgi veremez. Burada önemli olan dönem sonu rakamıdır. Dönem sonu o anlık kasa ve borç stokunu göstermesi sebebi ile dikkat edilmesi ve karşılaştırılması gerekir. Dönem sonu itibari ile federasyonun çok cüzzi bir borcu ve kasasında çok yüksek miktarda parası bulunmaktadır.

2.01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 Dönemi – 12 Aylık Dönem

Dönem İçerisinde

Federasyonun Gelirleri

1.123.978,24 TL

Federasyonun Giderleri

1.046.240,08 TL

Federasyonun Gelir Fazlası

77.738,16 TL

Dönem Sonunda

Federasyon Kasa Mevcudu

32.335,15 TL

Federasyon Satıcı Borcu

4.296.- TL

Federasyon Faaliyet Borcu

10.734,45 TL

Dönem içerisinde Federasyonun Gelirleri 1.1253.978,24 TL oluşmuş olarak gözükse de burada dikkat edilmesi gereken husus gelir tablosunda bulunan 176.083,93 TL, 2010 yılı gelir fazlasıdır. Dönemsel gelire baktığımızda federasyonun bu dönemde 947.894,31 TL gelir elde ettiğini görürüz.

Bu elde edilen gelirin 463.000.- TL kısmı Gençlik Spor Müdürlüğünden, 450.000.- TL kısmı Spor Toto teşkilatından ödenmiştir. GSB tarafınca federasyonuma tahsis edilen bütçe 913.000.- TL oluşmuştur. Bu gelir dışında federasyonun herhangi bir sponsorluk geliri gözükmemektedir. Buradan anlayacağımız daha önce federasyonun faaliyetleri olarak verilen yazıda belirtilen 1.200.000.- TL bütçe ve bütçe dışında bulunan sponsorlukların yanlış olduğudur.

Ayrıca Gelir kalemlerinde 17.070.- TL Lisans ücreti gözükmektedir. 17.070.- TL / 25.- TL işlemi ile alınan lisans sayısını 683.- olarak buluruz. 683 lisans / 13 takım dediğimizde, takım başına 53 lisans ile alınan lisans ücretlerinin bir tek Amerikan futbolundan alındığını, diğer branşlardan lisans ücreti alınmadığını çok kolaylıkla görebiliriz. Buda Türkiye Ragbi Federasyonuna bir tek Amerikan futbolu branşının Lisans ücreti ödediğini ve federasyonun faaliyetlerini açıkladığı yazıda görülen başka bir yanlışlığı ortaya çıkartır.

Dahada acısı gelirlerde gözüken 5.750.- TL Transfer ücreti, Amerikan futbolu oynamak üzere kardeşlerimizin bankadan çektiği ve federasyona ödediği ücrettir. Lisans ve transfer ücretlerini topladığımızda 22.820.- TL buluruz ki bu rakam daha önce yazdığım yazıda hesapladığım Amerikan Futbolu takımlarına ödenen yıllık 23.000.- TL deplasman ücreti ile örtüşmektedir.

Kısaca Gelir tablosundan görülebileceği üzere Amerikan futbolu takımlarına verilen deplasman ücreti gene Amerikan futbolu takımlarına ödettirilmiştir.

Gider kalemlerine baktığımızda, 2011 yılında Amerikan Futbolu yurt içinde veya dışında hiçbir kamp veya yurt dışı faaliyet yapmadığına göre tüm masrafları yurt içi faaliyet giderlerinin içerisindedir. Yurt içi faaliyet giderlerine baktığımızda, tüm branşlar için yapılan yurt içi faaliyet giderlerinin 472.968,57 TL olduğunu görürüz ki, bu rakam içerisinde Amerikan futbolunun payı ¼ olduğunu düşünürsek 118.242,14 TL buluruz. Bu bulunan 118.242,14 TL benim daha önce yazımda yazdığım rakam ile örtüşmektedir ve karşılığında federasyonun Amerikan Futbolu için 500.000.- TL harcadık savının ne kadar yanlış olduğunun göstergesidir.  “Amerikan Futbolu Milli Takımı”nın Romanya ile yaptığı milli maç 2012 yılında yapıldı, bu yüzden lütfen karıştırılmasın.

Federasyonun 2011 yılı sonu itibari ile de ciddi bir borcu bulunmamaktadır. Kasasında federasyon faaliyetlerinin devam ettirilebilmesi için makul bir parası bulunmaktadır.

3.01 Ocak 2012 – 31 Ağustos 2012 Dönemi – 8 Aylık Dönem

Dönem İçerisinde

Federasyonun Gelirleri

660.975,60 TL

Federasyonun Giderleri

854.328,43 TL

Federasyonun Gelir Fazlası

– 193.352,83 TL

Dönem Sonunda

Federasyon Kasa Mevcudu

6.543,65 TL

Federasyon Satıcı Borcu

85.371,75 TL

Federasyon Faaliyet Borcu

127.348,23 TL

Bu döneme de bakarken, öncelikli olarak geçmiş dönemden gelen gelir fazlasının ayıklanması doğru olacaktır. Geçmiş dönem gelir fazlası ayıklandığında dönem içerisinde federasyonun gelirinin 583.237,44 TL olduğunu görürüz. Bu gelirin 250.000.- TL kısmı Gençlik Spor Müdürlüğünden, 300.000.- TL kısmı Spor Toto teşkilatından ödenmiştir. GSB tarafınca federasyonuma tahsis edilen bütçe ilk 8 ay için 550.000.- TL oluşmuştur. Bu gelir dışında federasyonun herhangi bir sponsorluk geliri aynı 2011 yılında olduğu gibi gözükmemektedir. Buradan anlayacağımız daha önce federasyonun faaliyetleri olarak verilen yazıda belirtilen 1.200.000.- TL bütçe ve bütçe dışında bulunan sponsorlukların bu dönemde de yanlış olduğudur.

Federasyonun giderlerinde ve gider fazlasında çok ciddi bir artış olduğunu görebiliriz. Kasasında bulunan para hızla erirken, borç stokunun arttığı gözükmektedir. Daha önceki dönemlerde 2010 yılı 6.000.- TL ve 2011 yılı 15.000.- TL olan federasyon borçları bu dönemde bir anda 213.000.- TL ye çıkmıştır. Daha önceki dönem sonlarında kasada bulunan 2010 yılı 164.000- TL ve 2011 yılı 32.000.- TL kasa mevcudu, hızla eriyerek 6.500.- TL’na gerilemiştir. Bu hiçbir şekilde açıklanabilecek bir borç stoku artışı ve buna mukabil kasa mevcudu kaybı değildir.

Bu denetleme raporu ile federasyonun bütçesinin 1.200.000.- TL olmadığını, sponsorluk bulamadığını, Amerikan futbolu dışında hiçbir branştan lisans ücreti alınmadığını, Amerikan futbolu takımlarına verilen deplasman ücretinin gene Amerikan futbolu takımlarından alınan lisans ve transfer ücretleri ile finanse edildiğini ve finansal açıdan hızla uçuruma sürüklendiğini görmekteyiz. Federasyon bütçesinin geldiği durum kısa vadede federasyon faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından iç açıcı gözükmemektedir.

Bu denetleme raporları daha önce yazdığım yazıları doğrular ve federasyonun iddia ettiği bütçe rakamlarının yanıltıcı olduğunu belli eder nitelikte bilgiler içermektedir.