26 Haziran – 3 Temmuz 2010 tarihlerinde İ.T.Ü.’nde düzenlenen 1. ve 2. kademe Antrenörlük Kursu’na katılan antrenör adaylarının dikkatine.

Bilindiği gibi bu yıl Antrenörlük Sertifikası sahibi bir antrenörü olmayan takımların sahaya çıkmalarına izin verilmeyeceği açıklanmıştır. Yukarıda belirttiğim kursa katılan antrenör adayı katılımcıları yakından ilgilendiren bu konuda aşağıda yer alan evrakları toplama ve Federasyon’a ulaştırma görevi tarafıma verilmiştir. Bu sebeple kursiyer arkadaşların aşağıda yer alan belgeler ile 50 TL katılım ücretlerini ulaştırmaları için turkishfootballclinic@gmail.comadresinden bana ulaşmaları gerekmektedir.

Kursa katılım şartları, istenilen evraklar ve branş dersleri dışında alınması gereken temel eğitim dersleri ile ilgili antrenörlük talimatnamesi aşağıda görebilirsiniz.

Kursa Katılım Şartları :

1-En az lise ve dengi okul mezunu olmak ya da en az 5 yıl süreyle en üst ligde oynamış olmak kaydıyla İlköğretim mezunu olmak,
2-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
3-Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
4-En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
5-7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitenin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullarından mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

İstenen Belgeler:

1-4 adet fotoğraf
2-Diploma ve mezuniyet belgesinin tasdikli sureti,
3-Savcılık iyi hal kağıdı (aslı)
4-Sağlık raporu (aslı)
5-Nüfus cüzdan fotokopisi
6-Dilekçe
7-Kurs ücretinin (50.-TL)

1.Kademe kursunda ;
•    Özel antreman Bilgisi (10 saat)
•    Spor dalı oyun kuralları (2 saat)
•    Spor dalı teknik taktik (32 saat)
2.Kademe kursunda;
•    Özel antreman Bilgisi (10 saat)
•    Spor Dalı Gözlem ve Değerlendirme (4 saat)
•    Spor dalı teknik taktik (50 saat)

Açıklama :

Kursa katılan kişilerin söz konusu derslerle ilgili herkesin ayrı bir sınav evrakı olmalı tüm derslerde. Aynı zamanda bu sınav evraklarında ders öğretmenin not vermesi ve imzalaması gerekiyor. Ders geçer notu en az 70’tir.

Antrenör yönetmeliği:

http://tbsf.org.tr/upresimler/belgeler/antrenor_egitim_talimati.pdf

Yukarıdaki link’in 8 nci sayfasında yer alan 1. ve 2. kademe TEMEL EĞİTİM DERSLERİ’ni almak mecburiyetindeler.

Konu hakkında detaylı bilgi almak için yukarıda belirttiğim mail adresinden bana ulaşmanızı bekliyorum. Kısa süre içinde iletişime geçmeyen arkadaşların işlemlerini kendileri gerçekleştirmeleri gerekecektir.

Yazan: Oktay Çavuş